KURSER & SEMINARIER

KURSER & SEMINARIER

KURSER & SEMINARIER

KURSER & SEMINARIER
Alla våra kurser, föredrag och seminarier skräddarsys för att innehållet ska upplevas som levande och intressant för deltagarna.

Välj var aktiviteten ska genomföras, på hemmaplan eller hos oss? Kanske på en kursgård i avstressande miljö? Vi samarbetar med flera kursgårdar runtom i landet.
Vi bygger våra utbildningar på en modern och interaktiv pedagogik som aktiverar och engagerar kursdeltagarna.

I våra utbildningar varvar vi föreläsningar, grupparbeten, praktiska övningar, filmer och diskussioner.

KUNDBEMÖTANDE

Kundbemötandet är ett av dagens viktigaste konkurrensvapen. Att vilja, våga och kunna ge ett personligt bemötande är vägen till framgång i mötet med kunden. Du får också lära dig att hantera missnöjda kunder.

 • Konsten att ge ett personligt bemötande
 • Klagomålshantering - problemkunder eller kunder med problem?
 • Image
 • Kommunikation i kundmötet
 • Stress- det goda bemötandets värsta fiende
 • Kundtrender

KUNDBEMÖTANDE

Kundbemötandet är ett av dagens viktigaste konkurrensvapen. Att vilja, våga och kunna ge ett personligt bemötande är vägen till framgång i mötet med kunden. Du får också lära dig att hantera missnöjda kunder.

 • Konsten att ge ett personligt bemötande
 • Klagomålshantering - problemkunder eller kunder med problem?
 • Image
 • Kommunikation i kundmötet
 • Stress- det goda bemötandets värsta fiende
 • Kundtrender

BEMÖTANDE I OFFENTLIG SEKTOR

Patienter, brukare, elever, låntagare, användare, gäster eller något annat. Vad man kallar de man bemöter har mindre betydelse, de viktiga är att förstå vilka önskemål de har och vilka krav de kan tänkas ställa på verksamheten

 • Konsten att ge ett personligt bemötande
 • Hantera missnöje
 • Kommunikation i mötet
 • Stress- det goda bemötandets värsta fiende
 • Trender inom offentlig sektor

BEMÖTANDE I OFFENTLIG SEKTOR

Patienter, brukare, elever, låntagare, användare, gäster eller något annat. Vad man kallar de man bemöter har mindre betydelse, de viktiga är att förstå vilka önskemål de har och vilka krav de kan tänkas ställa på verksamheten

 • Konsten att ge ett personligt bemötande
 • Hantera missnöje
 • Kommunikation i mötet
 • Stress- det goda bemötandets värsta fiende
 • Trender inom offentlig sektor

TEAMUTVECKLING

Människan är en social varelse och det är tillsammans med andra som vi skapar och utvecklar identitet, glädje och kunskap. När man arbetar tillsammans är teamets resultat beroende av individernas samverkan med varandra.

 • Att bygga och arbeta i ett vinnande team
 • Att våga lösa konflikter
 • Motivation
 • Stress

TEAMUTVECKLING

Människan är en social varelse och det är tillsammans med andra som vi skapar och utvecklar identitet, glädje och kunskap. När man arbetar tillsammans är teamets resultat beroende av individernas samverkan med varandra.

 • Att bygga och arbeta i ett vinnande team
 • Att våga lösa konflikter
 • Motivation
 • Stress

KULTURKOMMUNIKATION

För hundra år sedan räckte det med att veta vad grannen tyckte och tänkte. Idag måste du förstå hela världen och för att lyckas med den interkulturella kommunikationen krävs nya kunskaper.

 • Vad är kultur?
 • Världens kulturella huvudgrupper– en resa jorden runt
 • Kulturrelaterade tidsbegrepp
 • Kommunikation i kulturmötet
 • Vett och etikett i relationer
 • Göra affärer och förhandla i andra kulturer
 • Typiskt svenskt

KULTURKOMMUNIKATION

För hundra år sedan räckte det med att veta vad grannen tyckte och tänkte. Idag måste du förstå hela världen och för att lyckas med den interkulturella kommunikationen krävs nya kunskaper.

 • Vad är kultur?
 • Världens kulturella huvudgrupper– en resa jorden runt
 • Kulturrelaterade tidsbegrepp
 • Kommunikation i kulturmötet
 • Vett och etikett i relationer
 • Göra affärer och förhandla i andra kulturer
 • Typiskt svenskt

SVÅRA SAMTAL

Missnöjda kunder? Gnissel mellan dig och kollegan? Medarbetare som inte drar jämt? Att hantera de svåra samtalen är en av de viktigaste strategiska kompetenserna för framtiden. Organisationer som utvecklar kompetens på detta område rustar sig för att klara framtidens konkurrens.

 • Vi är alla lika olika!
 • Känslornas psykologi
 • Kommunikation – mer än bara ord!
 • LEAP – en effektiv metod för problemlösning
 • Hur värnar man sig själv?
 • Stress – det goda bemötandets värsta fiende

SVÅRA SAMTAL

Missnöjda kunder? Gnissel mellan dig och kollegan? Medarbetare som inte drar jämt? Att hantera de svåra samtalen är en av de viktigaste strategiska kompetenserna för framtiden. Organisationer som utvecklar kompetens på detta område rustar sig för att klara framtidens konkurrens.

 • Vi är alla lika olika!
 • Känslornas psykologi
 • Kommunikation – mer än bara ord!
 • LEAP – en effektiv metod för problemlösning
 • Hur värnar man sig själv?
 • Stress – det goda bemötandets värsta fiende

ADRESS

EDUMERA UTBILDNING AB

Mältargatan 13B

753 18 Uppsala

Telefon: 018- 51 00 61

E-post: info@edumera.se

©2022 Edumera Utbildning AB. All Rights Reserved. Design av    Guidelight