BEMÖTANDE I OFFENTLIG SEKTOR

Den man bemöter inom offentlig sektor kan kallas patient, brukare, användare, elev, medborgare, gäst eller något annat. Vad man kallar de man bemöter har mindre betydelse, de viktiga är att förstå vilka önskemål de har och vilka krav de kan tänkas ställa på verksamheten.

Det goda bemötandet handlar om att vara hygglig, lyssna, vara kompetent och att våga visa glädje i mötet med verksamhetens ”kunder”. Det kan låta lätt men är ofta en stor utmaning.

Att vara ”bemötare” eller "servicegivare" är ett av de tuffaste jobben i vårt samhälle, det kräver kunskaper, vilja och entusiasm. Man måste vara pedagog, skådespelare, förhandlare och organisationens ambassadör på en och samma gång!

BEMÖTANDE I OFFENTLIG SEKTOR

Den man bemöter inom offentlig sektor kan kallas patient, brukare, användare, elev, medborgare, gäst eller något annat. Vad man kallar de man bemöter har mindre betydelse, de viktiga är att förstå vilka önskemål de har och vilka krav de kan tänkas ställa på verksamheten.

Det goda bemötandet handlar om att vara hygglig, lyssna, vara kompetent och att våga visa glädje i mötet med verksamhetens ”kunder”. Det kan låta lätt men är ofta en stor utmaning.

Att vara ”bemötare” eller "servicegivare" är ett av de tuffaste jobben i vårt samhälle, det kräver kunskaper, vilja och entusiasm. Man måste vara pedagog, skådespelare, förhandlare och organisationens ambassadör på en och samma gång!
bemotande-99.jpg

INNEHÅLL

INNEHÅLL

INNEHÅLL

INNEHÅLL
Konsten att ge ett personligt bemötande.

 • Rollen som bemötare i offentlig sektor
 • Krav och förväntningar från de man bemöter
 • Skapa trygghet och bygga relationer
 • Attityder, kunskaper och värderingar – hur använda dem på rätt sätt?
Hantera missnöje

 • Förväntningar och behov
 • Bemöta missnöje och irritation
 • Vara verksamhetens ambassadör
Kommunikation i mötet

 • Kommunikation – mer än bara ord
 • Ord, röst och kropp
 • Kroppsspråk och gester
 • Att lyssna aktivt
 • Testa hur du kommunicerar – personligt test
Stress- det goda bemötandets värsta fiende

 • Positiv och negativ stress
 • När reptilhjärnan styr beteendet
 • Hantera stress
Kundtrender

 • Hur ser morgondagens kund ut?
Undervisningsmetoder

Föreläsningar, grupparbeten, praktiska övningar, filmer och diskussioner.

Kursens längd
1 - 2 dagar alternativt föreläsning eller kortare seminarium.

Kontakta oss gärna för referenser.

Andra utbildningar:
Kundbemötande
Kulturkommunikation
Teamutveckling
Svåra samtal

ADRESS

EDUMERA UTBILDNING AB

Mältargatan 13B

753 18 Uppsala

Telefon: 018- 51 00 61

E-post: info@edumera.se

©2022 Edumera Utbildning AB. All Rights Reserved. Design av    Guidelight