KUNDBEMÖTANDE

Kundbemötandet är ett av dagens viktigaste konkurrensvapen. Att vilja, våga och kunna ge ett personligt bemötande är vägen till framgång i mötet med kunden.

Problem med missnöjda kunder? Ta chansen att utveckla din professionalism och lära dig skapa nöjda kunder. Du får konkreta verktyg och metoder för att vända en missnöjd kund till en hängiven beundrare.

Kursen vänder sig till alla som har kontakt med kunder, externa eller interna.

KUNDBEMÖTANDE

Kundbemötandet är ett av dagens viktigaste konkurrensvapen. Att vilja, våga och kunna ge ett personligt bemötande är vägen till framgång i mötet med kunden.

Problem med missnöjda kunder? Ta chansen att utveckla din professionalism och lära dig skapa nöjda kunder. Du får konkreta verktyg och metoder för att vända en missnöjd kund till en hängiven beundrare.

Kursen vänder sig till alla som har kontakt med kunder, externa eller interna.
demobild-99.jpg

INNEHÅLL

INNEHÅLL

INNEHÅLL

INNEHÅLL
Konsten att ge ett personligt bemötande.

 • Service, vad är det?
 • Rollen som bemötare och servicegivare
 • Det goda bemötandets fyra grundstenar
 • Attityder, kunskaper och värderingar
 • Att etablera och bygga relationer
 • Bemöta och hantera olika typer av kunder
 • "Sanningens ögonblick"– då avgörs slaget om kunden
 • Konflikthanteringsstrategier
 • Verktyg för att lösa problem
Klagomålshantering - problemkunder eller kunder med problem?

 • Kundens förväntningar och behov
 • Hantera klagomål
 • Konflikthantering i kundrelationen
 • Varför förlorar man kunder?
Image

 • Att skapa och behålla en god image – allas ansvar
 • Image styr kundens val
 • Organisationens image/personlig image
Kommunikation i kundmötet

 • Kommunikation – mer än bara ord
 • Ord, röst och kropp
 • Kroppsspråk och gester
 • Att lyssna aktivt
 • Din personliga kommunikationsprofil
Stress- det goda bemötandets värsta fiende

 • Positiv och negativ stress
 • När reptilhjärnan styr beteendet
 • Hantera stress
Kundtrender

 • Hur ser morgondagens kund ut?
 • Att rusta sig för framtiden
Undervisningsmetoder

Föreläsningar, grupparbeten, praktiska övningar, filmer och diskussioner.

Kursens längd
1 - 2 dagar alternativt föreläsning eller kortare seminarium.

Kontakta oss gärna för referenser.

Andra utbildningar:
Bemötande i offentlig sektor
Kulturkommunikation
Teamutveckling
Svåra samtal

ADRESS

EDUMERA UTBILDNING AB

Mältargatan 13B

753 18 Uppsala

Telefon: 018- 51 00 61

E-post: info@edumera.se

©2022 Edumera Utbildning AB. All Rights Reserved. Design av    Guidelight