Edumera utbildning
EDUMERA UTBILDNING

Lära mer om kundrelationer?
Problem med missnöjda kunder?
Hur bemöta människor från andra kulturer?
Lösa konflikter på arbetsplatsen?
Kanske bli ännu bättre på att samarbeta?

Edumera Utbildning AB erbjuder skräddarsydda kurser, kurser och seminarier som behandlar
kundrelationer, interkulturella möten, teamutveckling och svåra samtal/konflikthantering

Edumera utbildning
Kundbemötande
KUND BEMÖTANDE

Kundbemötande är ett av dagens viktigaste konkurrensvapen
Att vilja, våga och kunna ge ett personligt bemötande är
vägen till framgång i mötet med kunden

Problem med missnöjda kunder? Ta chansen att utveckla din professionalism och lära dig skapa nöjda kunder. Du får konkreta verktyg och metoderför att vända en missnöjd kund till en hängiven beundrare

Kundbemötande
Bemötande i offentlig sektor
BEMÖTANDE I OFFENTLIG SEKTOR

Den man bemöter inom offentlig sektor kallas patient, brukare
användare, elev, medborgare, gäst eller något annat

Vad man kallar den man bemöter har mindra betydelse
det viktiga är att förstå vilka önskemål de har och vilka
krav den kan tänkas ställa på verksamheten

Bemötande i offentlig sektor
Team utveckling
TEAM UTVECKLING

Människa är en social varelse och det är tillsammans med andra som vi skapar och utvecklar identitet,
glädje och kunskap. När man arbetar tillsammans teamets resultat beroende av individernas samverkan med varandra

Lär dig utveckla ett framgångsrikt team, få samspelet i en grupp att fungera och ta till vara människors olikheter

Team utveckling
Svåra samtal
SVÅRA SAMTAL

Missnöjda kunder? Gnissel mellan dig och kollegan? Medarbetare som inte drar jämt?
Att hantera de svåra samtalen är en av de viktigaste strategiska kompetenserna för framtiden

Organisationer som utvecklar kompetens på detta område ruster sig för att klara
framtidens konkurrens både om kunder och medarbetare

Svåra samtal
Kultur kommunikation
KULTUR KOMMUNIKATION

Genom att förstå och känna till mer om kulturella särdrag kan du lättare
tolka handlingar och reaktioner i mötet med människor från andra kulturer

Det ger dig möjlighet att skapa goda kontakter över etniska och kulturella gränser

Kultur kommunikation
previous arrow
next arrow

EDUMERA UTBILDNING AB

Med fokus på framgångsrika möten!

Läs mer om oss

Edumera är ett utbildningsföretag med fokus på möten mellan människor. Vi erbjuder kurser och seminarier som behandlar interkulturella möten, kundrelationer och teambuilding.

Vår ambition är att skapa innehållsrika och lärande situationer som räcker långt utanför kurslokalen. Därför anpassar vi alltid innehåll och utförande utifrån kundens speciella behov och önskemål.

KURSER OCH SEMINARIER

KUNDBEMÖTANDE

Kundbemötandet är ett av dagens viktigaste konkurrensvapen. Att vilja, våga och kunna ge ett personligt bemötande är vägen till framgång i mötet med kunden.

BEMÖTANDE I OFFENTLIG SEKTOR

Den man bemöter inom offentlig sektor kan kallas patient, brukare, användare, elev, medborgare, gäst eller något annat.

TEAMUTVECKLING

Människan är en social varelse och det är tillsammans med andra som vi skapar och utvecklar identitet, glädje och kunskap.

KULTURKOMMUNIKATION

För hundra år sedan räckte det med att veta vad grannen tyckte och tänkte. Idag måste du förstå hela världen och för att lyckas med den interkulturella kommunikationen krävs nya kunskaper.

SVÅRA SAMTAL

Missnöjda kunder? Gnissel mellan dig och kollegan? Medarbetare som inte drar jämt? Att hantera de svåra samtalen är en av de viktigaste strategiska kompetenserna för framtiden.

KUNDER BERÄTTAR

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

Kontakta oss gärna för fler referenser