BEMÖTANDE I OFFENTLIG SEKTOR

Den man bemöter inom offentlig sektor kan kallas patient, brukare, användare, elev, medborgare, gäst eller något annat. Vad man kallar de man bemöter har mindre betydelse, de viktiga är att förstå vilka önskemål de har och vilka krav de kan tänkas ställa på verksamheten.

Det goda bemötandet handlar om att vara hygglig, lyssna, vara kompetent och att våga visa glädje i mötet med verksamhetens ”kunder”. Det kan låta lätt men är ofta en stor utmaning.

Att vara ”bemötare” eller ”servicegivare” är ett av de tuffaste jobben i vårt samhälle, det kräver kunskaper, vilja och entusiasm. Man måste vara pedagog, skådespelare, förhandlare och organisationens ambassadör på en och samma gång!

INNEHÅLL

Konsten att ge ett personligt bemötande.

Hantera missnöje

Kommunikation i mötet

Stress- det goda bemötandets värsta fiende

Kundtrender

Undervisningsmetoder

Föreläsningar, grupparbeten, praktiska övningar, filmer och diskussioner.

Kursens längd

1 – 2 dagar alternativt föreläsning eller kortare seminarium.

Kontakta oss gärna för referenser.

Andra utbildningar:

Bemötande i offentlig sektor
Kulturkommunikation
Teamutveckling
Svåra samtal