SVÅRA SAMTAL

Missnöjda kunder? Gnissel mellan dig och kollegan? Medarbetare som inte drar jämt? Att hantera de svåra samtalen är en av de viktigaste strategiska kompetenserna för framtiden. Organisationer som utvecklar kompetens på detta område rustar sig för att klara framtidens konkurrens både om kunder och medarbetare.

Att arbeta med klagomål från kunder kräver både tålamod, klokhet och kunskaper. Att klara detta utan att ta med sig problemet och känslan hem efter arbetsdagen är viktigt, kloka organisationer ger sina medarbetare möjlighet att utveckla förmågan.

Visst kan det vara svårt att ta tag i det där samtalet med kollegan, medarbetaren eller chefen som man vet behövs. Att ge negativ feedback som landar rätt hos mottagaren är en kompetens man kan behöva utveckla.

Lika svårt kan det vara att ta emot sådan feedback. Hur skapar man ett klimat där feedback leder till utveckling av gruppen och organisationen?

Kursen/föreläsningen kan ges både för grupper som behöver utveckla kompetensen och för enskilda chefer/ledare i form av coachande samtal.

INNEHÅLL

Kommunikation – mer än bara ord!

Stress – den goda kommunikationens värsta fiende!

Kan man se klagomålet som en gåva?

Känslans psykologi – så hanterar du reaktioner

Att ge och ta emot feedback

Konflikthanteringsstrategier

Personlighetspsykologi – använd rätt delar i din personlighet i samtalet

Hur värnar man sig själv?

Undervisningsmetoder

Föreläsningar, grupparbeten, praktiska övningar, filmer och diskussioner.

Kursens längd

1 – 2 dagar alternativt föreläsning eller kortare seminarium.

Kontakta oss gärna för referenser.

Andra utbildningar:

Bemötande i offentlig sektor
Kulturkommunikation
Teamutveckling
Svåra samtal