KULTURKOMMUNIKATION

För hundra år sedan räckte det med att veta vad grannen tyckte och tänkte. Idag måste du förstå hela världen och för att lyckas med den interkulturella kommunikationen krävs nya kunskaper.

Genom att förstå och känna till mer om kulturella särdrag kan du lättare tolka handlingar och reaktioner i mötet med människor från andra kulturer. Det ger dig möjlighet att skapa goda kontakter över etniska och kulturella gränser.

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete möter människor från andra kulturer, som t.ex. kunder, medarbetare eller leverantörer.

INNEHÅLL

Vad är kultur?

Världens kulturella huvudgrupper– en resa jorden runt

Kulturrelaterade tidsbegrepp

Kommunikation i kulturmötet

Vett och etikett i relationer

Göra affärer och förhandla i andra kulturer

Undervisningsmetoder

Föreläsningar, grupparbeten, praktiska övningar, filmer och diskussioner.

Kursens längd

1 – 2 dagar alternativt föreläsning eller kortare seminarium.

Kontakta oss gärna för referenser.

Andra utbildningar:

Bemötande i offentlig sektor
Kulturkommunikation
Teamutveckling
Svåra samtal