KUNDBEMÖTANDE

Kundbemötandet är ett av dagens viktigaste konkurrensvapen. Att vilja, våga och kunna ge ett personligt bemötande är vägen till framgång i mötet med kunden.

Problem med missnöjda kunder? Ta chansen att utveckla din professionalism och lära dig skapa nöjda kunder. Du får konkreta verktyg och metoder för att vända en missnöjd kund till en hängiven beundrare.

Kursen vänder sig till alla som har kontakt med kunder, externa eller interna.

INNEHÅLL

Konsten att ge ett personligt bemötande.

Klagomålshantering - problemkunder eller kunder med problem?

Image

Kommunikation i kundmötet

Stress- det goda bemötandets värsta fiende

Kundtrender

Undervisningsmetoder

Föreläsningar, grupparbeten, praktiska övningar, filmer och diskussioner.

Kursens längd

1 – 2 dagar alternativt föreläsning eller kortare seminarium.

Kontakta oss gärna för referenser.

Andra utbildningar:

Bemötande i offentlig sektor
Kulturkommunikation
Teamutveckling
Svåra samtal