TEAMUTVECKLING

Människan är en social varelse och det är tillsammans med andra som vi skapar och utvecklar identitet, glädje och kunskap. När man arbetar tillsammans är teamets resultat beroende av individernas samverkan med varandra.

Lär dig utveckla ett framgångsrikt team, få samspelet i en grupp att fungera och ta till vara människors olikheter.

Kursen vänder sig till alla som på olika sätt ingår i någon form av team på sin arbetsplats.

INNEHÅLL

Att bygga och arbeta i ett vinnande team.

Att våga lösa konflikter.

Motivation

Stress

Undervisningsmetoder

Föreläsningar, grupparbeten, praktiska övningar, filmer och diskussioner.

Kursens längd

1 – 2 dagar alternativt föreläsning eller kortare seminarium.

Kontakta oss gärna för referenser.

Andra utbildningar:

Bemötande i offentlig sektor
Kulturkommunikation
Teamutveckling
Svåra samtal