KULTURKOMMUNIKATION

För hundra år sedan räckte det med att veta vad grannen tyckte och tänkte. Idag måste du förstå hela världen och för att lyckas med den interkulturella kommunikationen krävs nya kunskaper.

Genom att förstå och känna till mer om kulturella särdrag kan du lättare tolka handlingar och reaktioner i mötet med människor från andra kulturer. Det ger dig möjlighet att skapa goda kontakter över etniska och kulturella gränser.

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete möter människor från andra kulturer, som t.ex. kunder, medarbetare eller leverantörer.

KULTURKOMMUNIKATION

För hundra år sedan räckte det med att veta vad grannen tyckte och tänkte. Idag måste du förstå hela världen och för att lyckas med den interkulturella kommunikationen krävs nya kunskaper.

Genom att förstå och känna till mer om kulturella särdrag kan du lättare tolka handlingar och reaktioner i mötet med människor från andra kulturer. Det ger dig möjlighet att skapa goda kontakter över etniska och kulturella gränser.

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete möter människor från andra kulturer, som t.ex. kunder, medarbetare eller leverantörer.
kultur-99.jpg

INNEHÅLL

INNEHÅLL

INNEHÅLL

INNEHÅLL
Vad är kultur?

 • Kulturell programmering – det som formar oss redan från födseln
 • Vad ingår i begreppet kultur?
 • Begrepp/beteende
 • Kulturella perspektiv
Världens kulturella huvudgrupper– en resa jorden runt

 • Kalender/faktakulturer – kulturer som utmärks av rationalitet och individualism
 • Dialogkulturer- kulturer med hög grad av kommunikation och dialog
 • Lyssnarkulturer- kulturer där lyssnandet är viktigare än talandet
Kulturrelaterade tidsbegrepp

 • Linjär tidsuppfattning
 • Cirkulär tidsuppfattning
Kommunikation i kulturmötet

 • Kroppsspråk och gester
 • Revir
 • Tabun, var sätter kulturen gränser?
Vett och etikett i relationer

 • Möte eller krock?
 • Så undviker du att trampa i klaveret
Göra affärer och förhandla i andra kulturer

 • Etablera och utveckla relationer i affärssammanhang
 • Hierarkier och organisationsstrukturer
Undervisningsmetoder

Föreläsningar, grupparbeten, praktiska övningar, filmer och diskussioner.

Kursens längd
1 - 2 dagar alternativt föreläsning eller kortare seminarium.

Kontakta oss gärna för referenser.

Andra utbildningar:
Kundbemötande
Bemötande i offentlig sektor
Teamutveckling
Svåra samtal

ADRESS

EDUMERA UTBILDNING AB

Mältargatan 13B

753 18 Uppsala

Telefon: 018- 51 00 61

E-post: info@edumera.se

©2022 Edumera Utbildning AB. All Rights Reserved. Design av    Guidelight