TEAMUTVECKLING

Människan är en social varelse och det är tillsammans med andra som vi skapar och utvecklar identitet, glädje och kunskap. När man arbetar tillsammans är teamets resultat beroende av individernas samverkan med varandra.

Lär dig utveckla ett framgångsrikt team, få samspelet i en grupp att fungera och ta till vara människors olikheter.

Kursen vänder sig till alla som på olika sätt ingår i någon form av team på sin arbetsplats.

TEAMUTVECKLING

Människan är en social varelse och det är tillsammans med andra som vi skapar och utvecklar identitet, glädje och kunskap. När man arbetar tillsammans är teamets resultat beroende av individernas samverkan med varandra.

Lär dig utveckla ett framgångsrikt team, få samspelet i en grupp att fungera och ta till vara människors olikheter.

Kursen vänder sig till alla som på olika sätt ingår i någon form av team på sin arbetsplats.
team-98.jpg

INNEHÅLL

INNEHÅLL

INNEHÅLL

INNEHÅLL
Att bygga och arbeta i ett vinnande team.

 • Vad utmärker ett team?
 • Vi är alla lika olika – att våga se olikheter som en resurs
 • Teamets utvecklingsfaser
 • Teamets medlemmar
 • Ledarrollen
 • Att våga lösa konflikter
 • Försvarsmekanismer
 • Konflikthanteringsstrategier
 • Verktyg för att lösa problem
Att våga lösa konflikter.

 • Försvarsmekanismer
 • Konflikthanteringsstrategier
 • Verktyg för att lösa problem
Motivation

 • Positivt tänkande
 • Strokes och feedback
 • Att skapa ett positivt arbetsklimat
 • Attityder
Stress

 • Fly eller slåss?
 • Så påverkas vi psykiskt av stress
 • Stress, en källa till konflikter?
 • Positiv och negativ stress
Undervisningsmetoder

Föreläsningar, grupparbeten, praktiska övningar, filmer och diskussioner.

Kursens längd
1 - 2 dagar alternativt föreläsning eller kortare seminarium.

Kontakta oss gärna för referenser.

Andra utbildningar:
Kundbemötande
Bemötande i offentlig sektor
Kulturkommunikation
Svåra samtal

ADRESS

EDUMERA UTBILDNING AB

Mältargatan 13B

753 18 Uppsala

Telefon: 018- 51 00 61

E-post: info@edumera.se

©2022 Edumera Utbildning AB. All Rights Reserved. Design av    Guidelight